Bolder Group

Voormalig AMS Financial Group

Wat doet Bolder en wat is de rol van Bolder binnen het Brouwers Fund?

Bolder vormt het bestuur Stichting Juridisch Eigendom Brouwers Fund. Omdat het fonds zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, bestaat er een aparte stichting om de juridische titel te houden van alle assets van het fonds. De assets van het fonds zijn de bankrekeningen. Om een scheiding te creëren tussen de beheerder van het fonds (Brouwers Fund B.V.) heeft de stichting een onafhankelijk bestuur, namelijk Bolder. Dit is een gebruikelijke opzet bij dit soort fondsen.

Bolder heeft een vergunning van DNB wat houdt dat precies in?

Bolder heeft een vergunning om diensten te verlenen onder de WTT, waaronder het optreden als onafhankelijk bestuurder voor derde partijen. De vergunning houdt in dat de bestuurders van Bolder volledig gescreend en goedgekeurd zijn door DNB, onder meer op betrouwbaarheid en integriteit. Om de vergunning te behouden moet Bolder aan een aantal strenge voorwaarden voldoen, waaronder het identificeren van de beheerder van het fonds en de participanten, het beheersen van bepaalde risico’s en inzage in de herkomst en de besteding van gelden. Bolder staat onder toezicht van DNB, hetgeen onder andere betekent dat er op regelmatige basis rapportages worden gedaan, processen worden geaudit en naleving van wet en regelgeving wordt getoetst.

Welke zekerheid hebben de beleggers dat Bolder het geld veilig bewaart?

De stichting acteert niet zelf op de bankrekeningen maar geeft daartoe een volmacht aan de beheerder en de administrateur van het fonds. De beheerder kan de gelden slechts gebruiken voor het doen van investeringen, met dien verstande dat dit slechts mogelijk is binnen de reikwijdte en mandaat van het Investment Memorandum. De administrateur beheert de bankrekening voor wat betreft de in- en uitschrijvingen van participanten alsmede het doen van betalingen anders dan investeringen. De stichting controleert de administrateur op onregelmatigheden e.d. en heeft tevens zelf inzage in de rekeningen voor ad hoc steekproeven. Deze processen zijn vastgelegd.

Meer informatie aanvragen