Fonds voor gemene rekening (FGR)

Een fonds voor gemene rekening is een in Nederland veel gebruikte vorm. Het is geen rechtspersoon maar in feite een afspraak tussen drie partijen. Een fondsbeheerder, een stichting en deelnemers. De deelnemers storten hun geld op een rekening die beheerd wordt door een stichting (stichtingsbestuur). De stichting is de juridisch eigenaar van het fonds. Het beheer wordt uitgevoerd door de fondsbeheerder die verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid.

Het Brouwers Fund maakt gebruik van de diensten van Bolder Group (voorheen AMS financial group), een internationale organisatie die gevestigd is te Amersfoort. Bolder Group vormt het stichtingsbestuur van de stichting juridisch eigendom Brouwers Fund. Bolder group heeft een specifieke vergunning verkregen en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De gelden van de deelnemers zijn daarmee in vertrouwde professionele handen. Daarnaast verzorgt Bolder Group de fondsadministratie voor ruim 300 beleggingsfondsen met een totaal beheerd vermogen van meer dan 10 miljard euro.

AFM

Het fonds is geregistreerd in het AIFMD register bij de AFM. Er gelden bepaalde restricties waaraan het fonds zich moet houden waaronder een minimale participatie grootte. Het fonds heeft geen vergunning van de AFM.

Kosten en voorwaarden

Op basis van de restricties die gelden voor het Brouwers fund is een minimum instapbedrag van €100.000,- van toepassing. De kostenstructuur voor deelname bestaat uit vier delen: de in- en uitstapkosten, een vaste vergoeding en een prestatie vergoeding. In het informatiememorandum worden alle kosten die ten laste komen van het fonds zorgvuldig beschreven.

In- en uitstapkosten

Bij toe- en uittreding zal een fee van 1% over het oorspronkelijk ingelegde vermogen in rekening worden gebracht voor administratiekosten, overhead en dergelijke meer. Wanneer u langer dan drie jaar participeert wordt er géén uitstapvergoeding in rekening gebracht.

Vaste vergoeding

De vaste vergoeding bedraagt 1% per jaar over het beheerd vermogen gemeten naar de NAV (Net Asset Value). Dit wordt gerekend ter vergoeding van de vaste kosten van de organisatie van de Fondsbeheerder. De kosten van de fundadministrator worden rechtstreeks verrekend bij het fondsvermogen. De vaste vergoeding kan in twaalf gelijke termijnen worden opgenomen en wordt berekend door de NAV per ultimo van de kalendermaand als uitgangspunt te nemen. De NAV wordt maandelijks door de fundadministrator berekend.

Transactiekosten

Transactiekosten komen separaat ten laste van het vermogen en liquiditeit van het fonds. Dit betreft de (i) brokerage fees (ii) bewaring/custodian kosten (iii) derivaten-rapportage and trade repos itories (EMIR-regelgeving) en daarmee in verband staande kosten.

Prestatie vergoeding

Wij hanteren een prestatievergoeding op basis van een high watermark. Alleen wanneer het fondsvermogen een nieuwe hoogste stand bereikt, rekenen wij een prestatievergoeding. De prestatievergoeding is gebaseerd op de verdeling 80/20. Dit houdt in dat van ieder procent rendement 80% voor de participant is en 20% voor de fondsbeheerder. Hierbij wordt gewerkt met het High-Watermark principe.

Informatie

Wij willen u graag meer informatie geven omtrent ons fonds en vinden het fijn om u te ontmoeten. Wellicht vindt u het ook fijn om te weten wie wij zijn en waar we voor staan. Daarom nodigen wij u graag vrijblijvend uit voor een informatief gesprek bij ons op kantoor op Beursplein 5 in Amsterdam.

Transparantie

Wij vinden het van belang dat u begrijpt wat er met uw vermogen gebeurt wanneer wij het gaan beleggen. U wilt immers rendement, maar ook rust. Wanneer u beter begrijpt hoe wij het rendement realiseren krijgt u rust. Het verwachtingspatroon moet duidelijk en realistisch zijn.

Informatie memorandum

Er is een informatiememorandum beschikbaar waarin alle zaken betreffende het fonds, waaronder beleggingsbeleid, risico’s en kosten, worden beschreven. Daarnaast is er een wettelijke verplichting voor de fondsmanager om een Essentieel Belegging Document op te stellen voor potentieel geïnteresseerde deelnemers. Wij verzoeken u beide documenten zorgvuldig te lezen alvorens een deelname aan het fonds te overwegen.

Meer informatie aanvragen