Share Class C

Prestatieresultaten: Backtest-simulatie van 2008 – 2017 | Live resultaten sinds 2018 – 2024 | Open voor participatie sinds 2020
Disclaimer: Deze informatie is eigendom van Brouwers Capital. Alle informatie die in elke communicatie wordt verstrekt, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De inhoud van deze informatie is niet bedoeld en geeft ook geen financieel, investerings- of professioneel advies en niets in deze informatie mag op enigerlei wijze worden beschouwd als een aanbod of verstrekking van financieel, investerings- of ander professioneel advies. Het gebruik van door Brouwers Capital ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van investeringsbeslissingen, hetzij uitgevoerd door uzelf, hetzij door een andere partij dan uzelf, is volledig voor uw eigen risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Handelen brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. U dient met name advies in te winnen van een gekwalificeerde expert voordat u een investeringsbeslissing neemt. De Algemene Voorwaarden van Brouwers Capital zijn van toepassing. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@brouwerscapital.com. Aanvaarding van deze Disclaimer of gebruik, aankoop en aanschaf van de Producten, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden van Brouwers Capital. Alle activiteiten en verstrekte informatie worden door geen enkele financiële autoriteit in enig land gereguleerd.

Meer informatie aanvragen